Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam van een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbest werd lange tijd gebruikt vanwege zijn goede eigenschappen, het is sterk, slijtvast, isolerend, kan tegen basen/zuren en kan erg goed tegen hoge temperaturen. Door asbest te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips werden er producten mee vervaardigd die werden gebruikt om huizen mee te bouwen of te verbouwen. Ook werd het gebruikt in huishoudelijke apparaten zoals bijvoorbeeld het warmhoudplaatje van vroeger.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en deze worden ingeademd. Dit kan gebeuren als op een ondeskundige wijze met asbest wordt omgegaan. Producten die asbest bevatten zijn vanwege bepaalde nuttige eigenschappen (het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop) veel zijn gebruikt in gebouwen en woningen tot in de jaren tachtig, met name tussen 1950 en 1980.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest geldt sinds 1994 een volledig verbod op het fabriceren, toepassen, importeren, voorhanden hebben en bewerken van asbesthoudende materialen. De enige werkzaamheden met asbest die in Nederland zijn toegestaan, bestaan uit het verwijderen ervan.

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven in Nederland geen asbest meer gebruiken. Ook het verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken van asbest of asbesthoudende producten is niet toegestaan. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005.

Het verbod op het gebruik van asbest is vastgelegd in het Productenbesluit asbest. De eisen voor asbestverwijdering zijn opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit van 2005. De kern hiervan is dat bij sloop van asbesthoudende bouwwerken of objecten (schepen, treinen, industriële installaties) vooraf alle asbest zorgvuldig moet worden verwijderd. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dit doen, nadat een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau het bouwwerk of het object heeft onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.