Begeleiden van… projecten

De bewoner centraal

Om de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten hebben we uitsluitend de vertrekken geïnventariseerd waar er onderhoud wordt uitgevoerd. Door gericht te inventariseren waren we sneller klaar en dus minder overlast voor de bewoner.

We hebben ook extra aandacht besteed aan de uitleg richting de bewoner. Iedere bewoner ontving voor het onderzoek een brief. Aansluitend hierop wordt een afspraak gemaakt met de bewoner waarin wij uitleggen wat we kwamen doen.

Voorafgaand aan het onderzoek is er een kort gesprekje waarin wordt verteld wat er gaat gebeuren. Zijn er nog vragen vanuit de bewoner dan worden deze beantwoord. Pas als alles duidelijk was bij de bewoner werd er gestart met het onderzoek. De bevindingen van het onderzoek werden naderhand ook weer kortgesloten met de bewoner. Deze extra aandacht met betrekking tot communicatie werd zeer gewaardeerd door de bewoners.

Advies en ondersteuning bij het gehele traject??