LAVS

Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is per 1 maart 2017 verplicht gesteld voor de asbestinventarisatiebureaus en de asbestverwijderingsbedrijven. Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met de stort, worden bijgehouden.

Het LAVS heeft als doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve lasten voor alle betrokken partijen te beperken. Via www.asbestvolgsysteem.nl worden gegevens vanaf het moment van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest door ketenpartijen bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk snel en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te verkrijgen.

Wat is de rol van de opdrachtgever/gebouwbeheerder?

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun bouwwerk/vastgoed. Zij zijn veelal de opdrachtgever van een asbestsanering en leggen veelal werkzaamheden bij een derde neer (aannemer, architect of andere partijen betrokken bij het bouwproces.) Vanuit het Landelijk Asbestvolgsysteem geeft onze opdrachtgever ons een locatie op, waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. Er wordt ons een opdracht gegeven om een asbestinventarisatie uit te voeren met daarbij alle relevante beschikbare informatie. De gebouweigenaar blijft altijd verantwoordelijk voor het proces, ook al heeft hij/zij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.  Het beheren van het programma is een tijdrovende administratieve klus. Wij werken dagelijks met het programma en kennen de ins en outs. Voor diverse partijen voeren wij het beheer naar tevredenheid uit. Wilt u het beheer ook uitbesteden, wij kunnen het volledige traject voor u uitvoeren. Bel met ons of mail naar info@dasbestlogisch.nl

PLAATJE