Asbestbeheersplan

In veel oudere gebouwen komt asbest voor.

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest vastzit in ander materiaal in een gebouw, zoals in cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen en kan het asbestmateriaal beter blijven zitten. Wel is het slim als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

Het is niet altijd noodzakelijk om het asbest te saneren, maar wel verplicht om de risico’s in kaart te brengen. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in die gevallen waarbij het asbest niet word verwijderd, de veiligheid wel gewaarborgd dient te worden.

Het middel hiervoor is een asbestbeheersplan.

In dit plan word beschreven hoe en met welke middelen je tot aan het moment vaan sloop of sanering een veilige omgeving kunt garanderen.

De maatregelen zijn uiteraard sterk afhankelijk van het gebruik van het pand.